Vision 2025 – Ett Kalmar för alla

Kalmar kommun har antagit en vision som sträcker sig till 2025 med fokus på ett Kalmar för alla. För destinationsarbetet finns denna vägledning:

”Besöksnäringen utvecklas väl i hela Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med upplevelser och arbets­tillfällen, utan även till regionens marknadsföring. Genom satsningar på Kalmars unika historia och kul­turbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. Vårt rika föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen.”