Tillsammans gör vi skillnad!

I Kalmar har samarbetet mellan kommun, näringsliv och andra organisationer kommit långt – och då åstadkommer vi också mer. När vi medve­tet arbetar mot samma mål når vi resultat.

Via nätverket Partnership by Kalmar arbetar Destina­tion Kalmar aktivt med att knyta till sig partners från näringslivet. Som medlemmar är företagen med och finansierar allt från profilering och marknadsföring till evenemang och utvecklingsprojekt. På sidan Aktuella projekt kan du läsa mer om några av de satsningar som genomförs just nu.

Destination Kalmar har också ett nära samarbete med andra bolag och förvaltningar i Kalmar kommun. Vi samarbetar dessutom med flera andra aktörer i regionen, t.ex. besöksmål, evenemangsarrangörer, föreningar och destinationsbolag. Bland annat ingår vi i ett regionalt samverkansprojekt om internationell marknadsföring, som projektleds av Regionförbundet i Kalmar län. Via projektet marknadsför vi regionen mot utvalda internationella marknader och tar också emot besök av internationella journalister och influencers. Vi deltar också med jämna mellanrum i internationella utvecklingsprojekt. Ett exempel är EU-projektet Johann, som ska locka kryssningsgäster till regionen.

Hur kan vi arbeta regionalt när vårt uppdrag är lokalt?

Ja, svaret på den frågan är själva grundbulten i Partnership by Kalmar. Även om vårt uppdrag är att locka besökare till Kalmar och att få företag och människor att trivas här, så stannar inte effekterna av arbetet vid kommungränsen. När fler ser nyttan med en gemensam satsning över gränserna stärks hela Kalmarsundsregionen.

Vi vill rikta ett stort tack till dig som är med och satsar!

Tack alla företagsmedlemmar, eldsjälar, kommunala bolag och förvaltningar som vi har äran att få arbeta sida vid sida med. Tillsammans gör vi skillnad.