Hej företagare!

Är hållbar utveckling viktigt för er och ser ni samverkan som vägen framåt? Välkommen till nätverket Partnership by Kalmar!

Vårt nätverk består av många stolta företagsmedlemmar, som satsar tillsammans. Tillsammans får vi också ta del av resultatet i form av nya affärsmöjligheter, högre trivsel, bättre välfärd, fler kunder och en tryggare framtid.

Destination Kalmar AB har sedan 2005 ett samarbete med näringslivet. Satsningen ger idag flera miljoner kronor till att utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar. Möjligheterna växer i takt med den finansiella satsningen och vi har därför tagit fram flera olika samarbetspaket med olika belopp; från 6 tkr upp till 250 tkr. Vi vill att så många företag och föreningar som möjligt ska kunna vara med och föra regionen framåt. Genom åren har vi sett flera goda resultat av vårt gemensamma engagemang: Kalmar syns, idrottsturismen växer och vi har utvecklat ett både starkt och brett evenemangsutbud.

Samverkan har alltid varit ett nyckelord för oss på Destination Kalmar. Och eftersom utvecklingen går så snabbt och omvärlden är så föränderlig blir det allt viktigare att jobba tillsammans. Den ekonomiska satsning som nätverket Partnership by Kalmar genererar används i linje med Destination Kalmars verksamhetsmål. Vi ska arbeta för att göra Kalmar ännu attraktivare som besöksmål och för att Kalmar ska vara en attraktiv plats att bo, verka och leva på. Flera av de projekt vi arbetar med involverar även andra delar av Kalmarsundsregionen. Hur värdet vi tillsammans skapar på sikt sprider sig långt utanför nätverket illustrerar vi genom Värdekedjan.

Idag är över 100 företag medlemmar i Partnership by Kalmar och fler än 40 branschinriktningar finns representerade. Tillsammans gör vi skillnad och vi välkomnar alltid fler företag att vara med. Kontakta gärna marlene.rolfson@kalmar.com för att inleda en första diskussion.

Passa också på att kolla in vår kalender, så att du inte missar nästa nätverksaktivitet!