Destination Kalmar AB

Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar Kommunbolag AB och bildades som ett led i Kalmar kommuns satsning på att stärka besöksnäringen. Bolaget ska arbeta för att göra Kalmar ännu attraktivare som besöksmål och för att Kalmar ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Destination Kalmars affärsidé

Destination Kalmars affärsidé är att i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, utveckla och driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål för destinationsarbetet är att andelen gästnätter ska öka jämfört med riket och länet. Med utgångspunkt från det övergripande målet har Destination Kalmar formulerat delmål för respektive verksamhetsområde. Dessa uppdateras löpande och återfinns i bolagets styrdokument.

Styrelse

I styrelsen ingår både politiker valda av Kalmar kommun och representanter för näringslivet. Styrelsen är vald till och med 2022.

Lasse Johansson, ordförande (s)
Lisa Jalmander, vice ordförande (m)
Carl-Henrik Sölvinger, ledamot (l)
Mikael Johansson, ledamot (c)
Lilian Akthagen, ledamot (v)
Mona Jeansson, ledamot (s)
Micael Foghagen, ledamot (sd)
Anette Söderström, ledamot från näringslivet
Jan-Christer Nilsson, ledamot från näringslivet

Finansiering

Destination Kalmar AB finansieras via ett driftsbidrag från ägaren, Kalmar kommun, samt via intäkter från de operativa verksamheterna. Projekt och aktiviteter finansieras genom medel från bolagets partnerföretag och andra medfinansiärer.

Kvalitets- och miljöcertifiering

Destination Kalmar AB är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).