Som medlem i Partnership by Kalmar går ditt företag med i något större.
Partnership by Kalmar är inget vanligt nätverk. Tack vare den mix av medlemmar och kompetens som finns i nätverket – och tack vare våra gemensamma satsningar – skapar vi ett värde som sträcker sig långt utanför nätverkets gränser. Destination Kalmars uppdrag är att utveckla besöksnäringen, men att Kalmar utvecklas som besöksmål vinner hela regionen på. De faktorer som är attraktiva för besökare är även attraktiva för invånare och investerare. De satsningar som Partnership by Kalmars medlemsföretag är med och finansierar skapar på sikt nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter och lockar till sig kompetens. Tillsammans skapar vi en attraktiv region där människor trivs och vill spendera både sin tid och sina pengar.

Som medlem i Partnership by Kalmar kan du känna dig stolt.
Vår grundidé är att näringslivet ska vara med och finansiera regionens utveckling. Vi vill verka för en levande region där vi jobbar tillsammans och därigenom åstadkommer mer. Vi är nätverket som tänker lite större, helt enkelt. Som medlem är du en viktig ambassadör, både för Kalmar och för nätverket Partnership by Kalmar. Använd gärna vår medlemslogga i din e-postsignatur och berätta gärna om Partnership by Kalmar på ert företags webbplats. Tillsammans gör vi ett viktigt arbete.

Som medlem i Partnership by Kalmar är du med och skapar agendan.
Via denna webbplats kan du bjuda in nätverkets medlemmar till aktiviteter som ditt företag anordnar. Du kan också skapa nya affärsmöjligheter genom att rikta ett erbjudande till medlemsföretagen. Det viktigaste för oss är att kompetensen i vår region tas till vara och att vi ser till att värna om varandra. Kontakta Marlene Rolfson, som är relationsansvarig på Destination Kalmar, med din idé.

Som medlem i Partnership by Kalmar blir du involverad.
Du får t.ex. ta del av en evenemangskalender som Destination Kalmar tar fram, i samarbete med Kalmars arrangörer. Kalendern är ett planeringsverktyg och kan vara till hjälp både för arrangörer som vill undvika datumkrockar och för företag som vill vara med där det händer.

Destination Kalmar anordnar även medlemsmöten för att genom goda exempel, nya trender och resultatanalyser följa och pusha Kalmar och regionens utveckling. Mötena hålls mestadels hos våra medlemsföretag. Två gånger om året hålls Topp30 möte i samarbete med Kalmar kommuns näringslivsenhet. Vi anordnar dessutom hotellmöten och möten för restauranger och kaféer för att ha en dialog kring aktuella möjligheter och hålla alla medlemmar uppdaterade.  Vi strävar också efter att kunna erbjuda våra medlemmar en eller två föreläsningar per år, om trender inom besöksnäring och destinationsutveckling. Som medlem kan ni vara fler representanter från samma företag på mötena. Det viktigaste för oss är det gemensamma engagemanget.

Har du idéer som skulle kunna göra nätverket ännu bättre? Eller tankar om hur vi kan utveckla regionen? Kontakta oss gärna.