Utvecklingsprojekt

Destination Kalmar verkar för att besöksnäringens behov finns med i samhällsplaneringen. Vi deltar också i flera utvecklingsprojekt som stärker Kalmars attraktivitet. Några exempel är:

 • De kustnära projekten som Destination Kalmar var initiativtagare till. Framöver finns bl.a. planer för en ny havspromenad.
 • Arbetet med att utveckla Kalmars evenemangsarenor. Arena Långviken är ett bra exempel på hur en nya arena kan skapa nya möjligheter. Här har t.ex. SM i Beach Soccer och Swedish Beach Tour arrangerats de senaste åren.
 • EU-projektet Johann, som ska stärka Kalmar som kryssningsdestination.
 • Utsmyckning och skyltning i staden.

Marknadsföring

Marknadsföring är en viktig del av Destination Kalmars uppdrag. Vi ska stärka bilden av Kalmar som attraktiv plats, inspirera och locka besökare och skapa goda Kalmarambassadörer. Här är några exempel på hur Kalmar kommer att synas:

 • Vi arbetar aktivt med webbplatsen kalmar.com och våra sociala kanaler.
 • Vi arbetar också aktivt med mediebearbetning och tar regelbundet emot besök av journalister och influencers, inte minst internationella.
 • Vi genomför två större kampanjer, en med fokus på sommaren och en med fokus på hösten. Kampanjerna går till stor del i digitala kanaler, men samordnas med bolagets egna trycksaker.
 • Vi tar fram broschyren Kalmar in brief på tre språk, en officiell Kalmarkarta och två nummer av Kalmarmagasinet. Vi gör också ett större DR-utskick.

Evenemang

För att Kalmar ska bli en ännu bättre evenemangsstad har vi tagit fram en ny evenemangsstrategi. Den förtydligar bl.a. hur kommunens förvaltningar och bolag ska organisera evenemangsarbetet, vilka evenemang som ska prioriteras och vilka arenor som behöver utvecklas. Vi arbetar med bl.a. att:

 • Utveckla Kalmars evenemangsportfölj utifrån ett helårsperspektiv.
 • Stötta arrangörer genom informationsmöten och checklistor.
 • Arrangera profilevenemang som Kalmar Stadsfest, Kalmar International Sandsculpture Festival och Musik på Larmtorget.
 • Utveckla en modell för hållbara evenemang i samverkan med Kalmar kommun.
 • Öka Kalmars konkurrenskraft som arrangörsplats genom samverkan med andra städer.

Idrottsturism

Destination Kalmar har det samlade ansvaret för Kalmars idrottsturistiska verksamhet, d.v.s idrottstävlingar, läger och möten som hålls i Kalmar med omnejd. Samverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv bäddar för en attraktiv idrottsstad som lockar besökare, främjar folkhälsan och skapar gemenskap.

De senaste tio åren har idrottsturismen haft en fantastisk utveckling – och det är bl.a. tack vare finansieringen via Partnership by Kalmars medlemsföretag. Under året är Destination Kalmar involverat i hela 28 idrottsevenemang, bl.a. Ironman Kalmar, Rikscupen i Dart och Student-VM i Triathlon. Den spännande outdoortrenden ligger också i fokus för framtida satsningar.