Värdekedjan

Partnership by Kalmar är inget vanligt nätverk. Som medlem är du med och utvecklar Kalmar. I värdekedjan nedan ser du hur det värde vi tillsammans skapar sträcker sig långt utanför nätverkets gränser.

  1. Ditt företag blir medlem och Partnership by Kalmar växer.
  2. Det möjliggör upplevelser och synlighet som lockar invånare och besökare.
  3. Näringslivet gynnas när dessa konsumerar och upplever regionen.
  4. En positiv upplevelse gör besökare till invånare och invånare till ambassadörer.
  5. Regionen växer då skatteintäkterna ökar och kommunen satsar.
  6. Trivsel och
    levnadsstandard ökar.
  7. Näringslivet frodas, nya företag blir medlemmar och Partnership by Kalmar växer.
  8. Värdekedjan är igång och den positiva effekten bara fortsätter i takt med satsningen.

Partnership i siffror

118
Medlemmar

Medlemsföretag i Partnership by Kalmar

44
Branschinriktningar

Antal branscher representerade i nätverket.

3.5
Gemensam satsning

Miljoner nätverket genererar till utveckling.

13
Hållbar utveckling

Antal år sedan nätverket startade.